aktualności
atrakcje regionu

Wolontariat

Zostań wolontariuszem na Szczycie Klimatycznym!

Interesują Cię zagadnienia dotyczące klimatu i ochrony środowiska? Chcesz stać się częścią międzynarodowej społeczności działającej na rzecz naszej wspólnej przyszłości? Dołącz do grona wolontariuszy globalnego forum dotyczącego światowej polityki klimatycznej, które już w grudniu odbędzie się w Katowicach – dynamicznie rozwijającej się stolicy ponad dwumilionowej metropolii.

Szczyt Klimatyczny (COP24) odbędzie się w Katowicach w dniach od 3 do 14 grudnia 2018 roku. Do Katowic przybędzie 30 tysięcy gości z blisko 200 krajów, by obradować w celu wyznaczenia najważniejszych kierunków ochrony klimatu. W COP24 wezmą udział reprezentanci rządów i dyplomacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i naukowcy, aktywiści, przedstawiciele przedsiębiorców i innych grup, zainteresowanych rozwiązaniami dotyczącymi klimatu. Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.cop24.katowice.eu oraz www.cop24.gov.pl.

Organizacja tak dużego wydarzenia to olbrzymie logistyczne wyzwanie, wymagające współpracy wielu osób i podmiotów z całego kraju, a także wsparcia ochotników. Dzięki pracy wolontariuszy uczestnicy spotkania będą mogli swobodnie poruszać się po mieście i korzystać z przygotowanych dla nich atrakcji

Jak się zgłosić?
Osoby zainteresowane udziałem w wolontariacie podczas COP24 powinny wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny pod adresem: http://katowice.eu/Strony/Wolontariat-COP24.aspx, a następnie wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej. Termin i miejsce spotkania zostaną ustalone indywidualnie. Planowany termin rozstrzygnięcia rekrutacji to 21 października br. Wolontariusze zakwalifikowani do udziału w projekcie wezmą udział w obowiązkowych szkoleniach, które odbędą się w listopadzie, na terenie miasta Katowice.

W razie dodatkowych pytań dotyczących wolontariatu lub procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z FAQ lub o kontakt mailowy z koordynatorkami wolontariatu.

Organizatorem wolontariatu jest Urząd Miasta Katowice.

zostań wolontariuszem

Najczęściej zadawane pytania

Wolontariat to forma świadomej, dobrowolnej i bezinteresownej działalności społecznej dlatego też, wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Aby docenić ich zaangażowanie i poświęcony czas, dla wszystkich przygotujemy pamiątkowe zaświadczenia i gadżety. Wolontariusze otrzymają również na własność specjalny strój.

Dla wolontariuszy zapewniamy w każdym dniu ich pracy posiłek (kanapkę oraz ciepłe danie), wodę i inne napoje. Wszystkim wolontariuszom zapewniamy także ubezpieczenie NNW na czas wolontariatu podczas COP24. Wolontariusze będą także mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji na terenie COP24, dedykowanej wszystkim uczestnikom (na podstawie identyfikatora).

Nie będziemy jednak zwracać kosztów dojazdu na wolontariat (w przypadku wolontariuszy z innych regionów Polski czy z innych krajów), nie zapewniamy również zakwaterowania dla wolontariuszy, nie jesteśmy w stanie zwracać kosztów zakwaterowania w Katowicach czy w Krakowie. W uzasadnionych przypadkach, możemy wesprzeć wolontariuszy w poszukiwaniu miejsc noclegowych.

Tak, istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich podczas wolontariatu przy COP24. Na zaświadczeniu zaznaczymy, jaki czas został faktycznie przepracowany.
W zależności od zapotrzebowania oraz w oparciu o deklarowaną dyspozycyjność, wolontariuszy zaangażujemy do działań już od 26 listopada 2018 r., zakończenie działań wolontariuszy planujemy na ok. 20 grudnia 2018. Największą liczbę wolontariuszy zaprosimy do współpracy podczas trwania konferencji COP24, czyli między 3 a 14 grudnia 2018 r. Pracę wolontariuszy zorganizujemy w systemie dwuzmianowych, każda zmiana będzie trwała maksymalnie 8 godzin.
Ze względów bezpieczeństwa, nie planujemy angażować wolontariuszy na terenie konferencji COP24.
Wolontariuszy zaprosimy do działań m.in. na dworcach PKP i PKS, na lotniskach, w przestrzeni sąsiadującej z terenem konferencji oraz w przestrzeni miejskiej czy też w hotelach. Będą udzielać informacji na temat wydarzeń odbywających się podczas COP24, będą udzielać informacji i porad dotyczących komunikacji publicznej, zadbają o to, by uczestnicy konferencji mogli w Katowicach poczuć się „jak u siebie”. Wolontariusze będą działać w Katowicach i w Krakowie.
Tak, wszystkich wolontariuszy COP24 zaprosimy na szkolenia przygotowujące ich do działań podczas COP24. Szkolenia odbędą się w Katowicach, w listopadzie. Informację o dokładnym terminie i miejscu szkoleń przekażemy do 15 października 2018 r.
Pierwsze informacje o wynikach rekrutacji podamy ok. 15 października, ostateczna lista wolontariuszy COP24 powstanie do 31 października 2018 r.
Proces rekrutacji na wolontariat podczas COP24 obejmuje 2 etapy: pierwszy z nich to wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (wszystko odbywa się drogą elektroniczną), drugi etap to indywidualna rozmowa rekrutacyjna, która odbędzie się nie później niż do 15 października 2018 r.
Od wolontariuszy wymagamy znajomości języka angielskiego, na poziomie, który umożliwi komunikację z uczestnikami wydarzenia. Znajomość innych języków, w tym przede wszystkim francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego czy niemieckiego, będzie dodatkowym atutem.
Do udziału w wolontariacie zaangażujemy tylko te osoby, które najpóźniej w dniu 15.10.2018 r. skończą 18 lat. Nie możemy angażować osób nieletnich.
Wolontariuszem COP24 może zostać osoba pełnoletnia (musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dn. 15 października 2018 r.), która posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Poszukujemy również osób, które znają języki francuski, hiszpański, rosyjski czy niemiecki. Mile widziana będzie także znajomość Katowic lub Krakowa.
Wolontariat podczas COP24 to możliwość aktywnego udziału w tworzeniu wydarzenia międzynarodowego, w którym uczestniczyć będzie ok. 30 tyś. osób z niemal 200 krajów całego świata. Wolontariusze mają szansę na zgłębienie wiedzy na temat ochrony klimatu, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych czy językowych oraz na zdobycie cennych doświadczeń zawodowych czy rozwój zainteresowań. Podczas wolontariatu można spotkać wiele ciekawych osób i nawiązać nowe znajomości.
Dla wszystkich wolontariuszy przygotujemy również zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną podczas COP24, dla zainteresowanych również zaświadczenie o odbytych praktykach studenckich.

Aktualności

12.09.2018
Rozpoczęliśmy rekrutację wolontariuszy na COP24, który już w grudniu odbędzie się w Katowicach!
Do wolontariatu zapraszamy osoby pełnoletnie (warunek konieczny), posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym komunikację z uczestnikami konferencji.
12.09.2018
DOBRY KLIMAT pod katowickimi palmami
Choć Szczyt Klimatyczny ONZ jest spotkaniem fachowców i odbywa się dopiero w grudniu, to już od 31 sierpnia wszyscy możemy brać udział w spotkaniach poświęconych klimatowi i ekologii. Na katowickim rynku, stanął specjalny pawilon.
05.09.2018
„Eko-strefa" podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych!
Tegoroczny Festiwal Organizacji Pozarządowych czyli święto katowickich stowarzyszeń, fundacji i wolontariuszy odbędzie się w dniach 7-8 IX. Jego tematem przewodnim będzie ekologia.

Kontakt

W sprawie wolontariatu podczas COP24 w Katowicach zapraszamy do kontaktu z koordynatorkami wolontariatu.

Adres e-mail: cop24.wolontariat@katowice.eu 

Telefon kontaktowy: +48 510 475 144